รองนายกฯ เปิดงาน “วันสตรีสากล” ชี้ รัฐเน้นส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

90รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ชี้ รัฐเน้นส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน

ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่สตรี บุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพของสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ

โดย พลเรือเอกณรงค์ กล่าวว่า ตนรู้สึกชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในปีนี้ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขัยเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานจำนวนกว่า 55.47 ล้านคน เป็นสตรีมากกว่าบุรุษ คิดเป็นร้อยละ 51.67 ดังนั้นการพัฒนาขับเคลื่อนพลังจองสตรีจึงเป็นส่วนสำคัญที่รัฐต้องคำนึงถึง

ดังนั้นรัฐจึงมีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันตระหนักเห็นคุณค่า และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรีและบุรุษอย่างเท่าเทียม จึงกำหนดให้มีการจัดวันสตรีสากลขึ้นทุกปี

ด้าน พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกืดความเท่าเทียม และเป็นธรรมของหญิงชายในสังคม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มคริงสิทธิมนุษยชนของสตรี จำนวน 20 สาขา รวม 47 รางวัล ซึ่งในปีนี้ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัลหลายคน เช่น คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ได้รับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น และนางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016

รวมถึง นางสาวไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิร์ก ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการวันสตรีสากล การจัดบูธแสดงผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสตรีกับเศรษฐกิจในมิติต่างๆ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *