• The-Starry-Night
Le moulin de la Galette

Le moulin de la Galette

ศิลปิน : ปีแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์ ชาวฝรั่งเศส
ปีที่เขียน : ค.ศ. 1876
ประเภท : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 131 x 175 ซม.
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์, ปารีส

ภาพ Le Moulin de la Gallette เป็นภาพเขียนชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของสมัยอิมเพรสชันนิสม์ เป็นภาพบรรยากาศบ่ายวันอาทิตย์ที่พบทั่วไปที่มูแล็งเดอลากาแล็ต เขตมงมาร์ต ในปารีส ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 บ่ายวันอาทิตย์ชนชั้นแรงงานในปารีสนิยมแต่งตัวกันอย่างสวยงามเพื่อออกไปสังสรรค์ เต้นรำ กินของหวาน (galette) กันจนค่ำ งานชิ้นนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับงานชิ้นอื่นๆของเรอนัวร์ที่เป็นงานแบบศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ที่เป็นภาพที่จับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วขณะหนึ่งของชีวิตจริง ลักษณะของภาพเป็นการแสดงความสมบูรณ์ของรูปทรง และความอ่อนหวานของฝีแปรง และการแสดงแสงระยับของยามบ่าย เรอนัวร์ได้เขียนภาพเดียวกันนี้อีกภาพหนึ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า (78 × 114 เซนติเมตร) ซึ่งมีการประมูลขายออกไปเมื่อปี 1990 ในราคา 78 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนภาพเดิมจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส