• The-Starry-Night

Sunflowers

แวน โก๊ะ มีภาพวาดชุดดอกทานตะวันอยู่หลายรูปด้วยกัน แต่สำหรับภาพดอกทานตะวัน 15 ดอกในกระถางชิ้นนี้มีความพิเศษออกไปทั้งลักษณะการใช้สี รวมไปถึงลักษณะดอกทานตะวันที่ดูมีชีวิตชีวามากกว่าภาพดอกทานตะวันรูปอื่น ๆ ในเซตเดียวกัน นั่นแสดงให้เห็น ว่าในขณะที่วาดภาพดอกทานตะวัน 15 ดอกนี้ น่าจะเป็นการวาดภาพในช่วงชีวิตที่ค่อนข้างมีสีสันของเขา โดยผลงานชิ้นนี้ถูกวาดขึ้นในปี ค.ศ. 1888 และยังเป็นผลงานที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของแวน โก๊ะ ด้วยนะคะ เพราะรูปนี้ถูกประมูลไปโดยชาวญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ในราคาสูงถึง 39.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,278 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน