• The-Starry-Night
Whistler’s Mother

Whistler’s Mother

ศิลปิน : เจมส์ แม็คนีลล์ วิสต์เลอร์ ชาวอเมริกา
ปีที่เขียน : ค.ศ. 1871
ประเภท : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 144.3 x 162.4 ซม.
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์, ปารีส

Whistler’s Mother เป็นชื่อที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการของภาพเขียนสีน้ำมันที่ชื่อ Arrangement in Grey and Black: The Artist’s Mother เขียนโดย เจมส์ แม็คนีลล์ วิสต์เลอร์ จิตรกรชาวอเมริกา ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาพเขึยนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของศิลปินชาวอเมริกัน และมักจะถูกเรียกว่าสัญลักษณ์ของอเมริกันหรือโมนาลิซาสมัยวิกตอเรีย แอนนา แม็คนีลล์ วิสต์เลอร์นั่งเป็นแบบให้วิสต์เลอร์เขียนในห้องนั่งเล่นในกรุงลอนดอน ปัจจุบันภาพ Whistler’s Mother จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส